Jaki napór betonu wytrzymuje KAP-STEEL-WAWE?

 

 

Zgodnie z zezwoleniem Z-15.2-295 –  Prefabrykat płyty ściennej z elementami zbrojeniowymi ze stali Firmy KAPPEMA: KAP-STEEL-WAWE zostały poddane obliczeniom wg obowiązującej procedury określenia  współczynnika bezpieczeństwa.

W zezwoleniu podano wartość 9,5KN naporu betony na jedną sztukę.

Maksymalny napór betonu na KAP-STEEL-WAWE można obliczyć w następujący sposób:

Ilość nośników na m² x 3 sticks x 9,5KN / częściowy współczynnik bezpieczeństwa 1,

Wysokość warstwy betonowej można obliczyć stosując poszczególne wartości w zależności od konsystencji masy betonowej bez względu na grubość ściany (ciśnienie hydrauliczne).

Przykład:

Odstęp między nośnikami w płaszczyźnie poziomej 72cm

Odstęp między nośnikami w płaszczyźnie pionowej 70cm

Maksymalna wysokość pokrywy betonowej F3 = 1,76m

Maksymalna wysokość pokrywy betonowej F4 = 1,24m

W trakcie wylewania masy betonowej należy pamiętać o związku między wielkością płyty prefabrykowanej z odstępami między nośnikami i zastosowanym uzbrojeniem.

W przeciwnym wypadku szybkość betonowania w zezwoleniu przewidziana jest dla minimalnego

zbrojenia i warstwy betonowej o grubości 50cm. 

 

 

 

Jaką siłę poprzeczną wytrzyma ściana z KAP-STEEL-WAWE?

 

Zgodnie z zezwoleniem Z-15.2-295 – Prefabrykat płyty ściennej z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA, możliwa jest jedynie produkcja ścian bez zbrojenia poprzecznego. Jednak siłę poprzeczną można wyliczyć na podstawie statycznego przekroju betonu.

Dla ułatwienia obliczeń udostępniliśmy naszym klientom formularz w formie tabeli Excel.

Dla przykładu można przyjąć następujące wartości:

Ściana piwnicy, C25/30 XC4, zamocowana na górze i na dole, grubość ściany 25cm, nom c 3,5cm:

Maksymalna wysokość 4,30m z piaskiem, średniej gęstości, okrągły

Maksymalna wysokość 5,10m ze żwirem bez piasku

Maksymalna wysokość 3,80m z średnio utwardzoną gliną

Maksymalna wysokość 4,60m z szutrem naturalnym

Ścianka oporowa C25/30 XC4, mocowana na dole, grubość ściany 30cm, nom c 3,5cm, kąt stoku naturalnego 15°, parcie ziemi w spoczynku:

Maks. wysokość 2,60m z piaskiem, średnia gęstość, okrągły

Maks. wysokość 3,40m ze żwirem bez piasku

Maks. wysokość 2,10m z średnio utwardzoną gliną

Maks. wysokość 2,90m z szutrem naturalnym 

 

Czy KAP-STEEL-WAWE może być stosowane jako zbrojenie scalające?

 

 

Zgodnie z zezwoleniem Z-15.2-295 – Prefabrykat płyty ściennej z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA, KAP-sticks mogą być stosowane do przenoszenia posuwu w fugach wg DIN 1045:2008-08, rozdział 10.3.6 lub DIN EN 1992-1-1:2011-01 z DIN EN 1992-1-1:2013-04NA, rozdział 6.2.5.

Dla ułatwienia obliczeń udostępniliśmy naszym klientom formularz w formie tabeli Excel.

Program wylicza ilość KAP-STEEL-WAWE na m² i na tej podstawie podaje średnią wartość.

Dodatkowo zostaje uwzględniona chropawość fug od strony wewnętrznej płyt ściennych.

Przejmuje ona dużą część sił posuwu, podobnie jak w systemach z kratownicami.  

Jeśli dane się nie zgadzają z wynikiem obliczeń, należy zwiększyć ilość i gęstość elementów zbrojenia. Można to zrobić przez gęstsze ułożenie KAP-STEEL-WAWE lub przez zwiększenie ilości zbrojeń lub kratownic.

Z reguły jednak można określić siłę działającą na fugi, gdy podana jest wartość siły poprzecznej.

 

 

Czy KAP-STEEL-WAWE jest dopuszczona do obrotu na terenie Niemiec?

 

 

Dla KAP-STEEL-WAWE wydano zezwolenie DIBT – Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.

Dokładna nazwa brzmi: Z-15.2-295, Prefabrykat płyty ściennej  z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy 13-go sierpnia 2011. Obecnie obowiązujące zezwolenie jest ważne do 13.08.2016.

Zgodnie z w/w certyfikatem firma KAPPEMA podlega regularnej kontroli produktów, w trakcie której sprawdzane są dane techniczne. Ponadto produkcja nośników podlega surowej kontroli jakości, której celem jest zapewnienie niezawodnych produktów.

W chwili obecnej jest złożony wniosek o ETA (european technical approval) - europejska aprobata techniczna).