Gdzie można stosować KAP-STEEL-WAWE?

KAP-STEEL-WAWE można używać we wszystkich projektach budowlanych ze ścianami zespolonymi, o ile nie zastosowano w nich zbrojeń poprzecznych.

Produkt ten można zatem z powodzeniem stosować w budowie piwnic, w budownictwie przemysłowym, w biurowcach, jak też przy wznoszeniu obiektów specjalistycznych z fundamentami płytowymi i w budownictwie wodnym.

Do każdej ściany można dobrać odpowiedni produkt w zależności od wymagań technicznych ścian zespolonych:

- niebieski KAP-STEEL-WAWE stosujemy w klasach ekspozycji XC0, XC1, XC2, XC3, Xc4, XF1, XF3

- zielony KAP-STEEL-WAWE używany jest do wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem betonu nieotynkowanego

- czerwony KAP-STEEL-WAWE można stosować do wszystkich klas ekspozycji bez ograniczeń dotyczących betonu nieotynkowanego.

Ponadto każdy z podanych nośników występuje w wersji WU, która to, wg ekspertyzy Urzędu Nadzoru Budowlanego w Bodensee, wytrzymuje napór wody do 5 bar.     

Dzięki odstępom między nośnikami KAP-STEEL-WAWE może być używany również na terenach narażonych na trzęsienie ziemi. Jest to w chwili obecnej jedyny system na rynku do półfabrykatów ściennych.

Dodatkowe dane wynikają z Zezwolenia Z-15.2-295.

 

 

 

Jakie jest właściwe usytuowanie KAP-STEEL-WAWE?

Zgodnie z Zezwoleniem Z-15.2-295 odstępy między KAP-STEEL-WAWE, znajdującymi się w półfabrykacie ściany jako element zbrojeniowy ze stali, powinny znajdować się maks. w odległości 75cm -gdy są ułożone skośnie do kierunku  działania prętów i co 50 cm, gdy są ustawione zgodnie z tym kierunkiem .

Maksymalny raster osi wynosi zatem 75cm x 75 cm.

Odległość między krawędzią wanny i pierwszym nośnikiem wynosi 32,5 cm. Odstęp od dolnej krawędzi płyty nie powinien przekraczać 20 cm. Odstęp od wgłębień powinien odpowiadać nom c.

W razie dużej szybkości prac betoniarskich należy nośniki ustawić w mniejszych odległościach od siebie.

Zastosowanie oprogramowania Software Modules firmy Kappema  automatycznie ustawia KAP-STEEL-WAWE w odpowiednich odstępach.   

 

 

Jaka jest zależność między grubością ścian a warstwą betonu?

Zgodnie z Zezwoleniem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBT) - do ścian zespolonych z KAP-STEL-WAWE przewidziano grubość płyty o wymiarze 55mm.

Ponieważ jednak ułożenie uzbrojenia nie pozostaje w żadnym związku z KAP-STEEL-WAWE, płyty ścian powinny przekraczać wartość 55mm tylko wtedy, gdy pręty uzbrojenia w płytach ściennych wystają z betonu.

Przy pokrywie betonowej o grubości 35mm (część zewnętrzna budowli), uzbrojenie podłużne d=10mm i uzbrojenie poprzeczne d=8mm, wystarcza grubość płyty o grubości 55mm.

W takim wypadku nośnik musi się znajdować w przestrzeni między słupami uzbrojenia.

W wypadku użycia kratownicy budowlanej należy przyjąć jej minimalną grubość jako 76mm. Jeśli uzbrojenie poprzeczne zostanie zamontowane z kratownicą należy przyjąć 58mm.

Jeśli istnieje konieczność zastosowania grubszych warstw betonowych, można w takim wypadku wyprodukować KAP-STEEL-WAWE z innymi odstępami między końcówką pręta i krawędzią nośnika

 

 

Czy w projektach z KAP-STEEL-WAWE możliwe jest zastosowanie metodologii CAD (projektowanie wspomagane komputerowo)?

Dla ułatwienia planowania prac budowlanych z KAP-STEEL-WAWE firma KAPPEMA opracowała program komputerowy, dający się połączyć z wszystkimi systemami CAD w branży producentów półfabrykatów betonowych, znajdującymi się na rynku. Program ten umożliwia wybór łączników ściennych i w sposób automatyczny uwzględnia KAP-STEEL-WAWE w planowaniu projektu.

Jest on w stanie uwzględnić wszystkie elementy montażowe i w razie konieczności przesunąć i ustawić nośniki. Po podaniu grubości warstwy betonowej dopasowuje on automatycznie odstępy między KAP-STEEL-WAWE zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Firma KAPPEMA służy pomocą w razie potrzeby skorzystania z przedstawionego oprogramowania, z którym połączone są dokumenty produkcyjne i listy obliczeń. W ten sposób wszystkie osoby pracujące przy danym produkcie dysponują tą samą dokumentacją techniczną.

Oprogramowanie to udostępniane jest za opłatą przez pracowników firmy KAPPEMA.    

 

 

 

 

Czy KAP-STEEL-WAWE można używać z „białą wanną”?

 

 

Tak!!!

KAP-STEEL-WAWE w wersji WU nadaje się do użytku w budownictwie wodoodpornym.

W tym wydaniu KAP-STEEL-WAWE jest zaopatrzony w dodatkową uszczelkę przymocowaną do pręta,

która do połowy zostaje umieszczona w płycie, pozostała część w warstwie betonowej.

Konstrukcja ta uniemożliwia przenikanie wody wzdłuż prętów. KAP-STEEL-WAWE w wersji WU została przetestowana przez Nadzór Techniczny w Bodensee przy ciśnieniui wody w wysokości 5bar.

Ekspertyza ta jest do wglądu w firmie KAPPEMA. Pozostałe wartości dotyczące miejsc stycznych i fug są produkowane zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej i nie były poddane kontroli.

Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwe wykonany montaż.