Czy KAP-STEEL-WAWE może się zahaczyć o zbrojenie łączące?

Aranżacja elementów ścian zespolonych na budowie stanowi zawsze duży roblem. Szczególnie w wypadku zbrojeń łączących o dużej średnicy i stawionych w niewielkich odstępach od siebie są problemy z umocowaniem ścian, gdyż elementy zbrojeń często zahaczają o rzekątne kratownic.

Inaczej sprawa się ma w wypadku KAP-STEEL-WAWE. Chociaż nośniki przez swój specyficzny kształt zajmują dużo miejsca wewnątrz ściany, montaż ścian zespolonych jest znacznie prostszy.

Zbrojenie łączne o małych rozmiarach trafiając na KAP-STEEL-WAWE lekko się odchyla, natomiast w wypadku większych rozmiarów stal zbrojeniowa przechodzi przez blachę falistą.

Elementy ścienne można przesuwać i ustawiać w płaszczyźnie poziomej. Jednak w wypadku zmiany ich położenia powinny być już wyprostowane, gdyż ich przesunięcie zawsze doprowadza do uszkodzenia powierzchni.Podobnie jak w systemach z kratownicami należy również w wypadku KAP-STEEL-WAWE dokładnie zamontować zbrojenia łączne. Powinny być one ze względów statycznych ułożone w pozycji pionowej. Jeśli elementy zbrojenia łącznego są na końcu wygięte, należy je przed montażem usunąć.

 

Jak szybko można zalać betonem elementy ścian z KAP-STEEL-WAWE?

Podobnie jak w wypadku wszystkich innych systemów ścian zespolonych dostępnych na rynku,szybkość betonowania zależy od ilości łączników między płytami  oraz od hydrostatycznego naporu betonu, którego wielkość uzależniona jest od wysokości i konsystencji.

W razie stosowania do ścian zespolonych systemów z kratownicami przyjmuje się z reguły szybkość betonowania w wymiarze 80cm / godzinę. W razie normalnych ścian piwnicznych stanowi to minimalny nakład czasu 3 godzin, co jest równoznaczne z bardzo wysokimi kosztami montażu.

Gęstsze ułożenie kratownic skraca czas pracy, zwiększa jednak koszty materiału.

KAP-STEEL-WAWE  poprzez opatentowane pręty działają w obrębie całej ściany i są w stanie niwelować znacznie wyższe siły. W trakcie testów przeprowadzonych dla potrzeb zezwolenia, nie można było wyciągnąć pręta z betonu. Bardziej zawodna jest stal. 

Przy uwzględnieniu wszystkich czynników amortyzacyjnych w trakcie obliczania współczynnika bezpieczeństwa otrzymano wartość w wysokości 9,5KN. Na jeden KAP-STEEL-WAWE przypada: 28,5KN. Po uwzględnieniu odstępów w kierunku poziomym i pionowym można obliczyć możliwie największą wysokość betonowania.   Przy maksymalnym odstępie nośników jest to 1,40 m na godzinę przy konsystencji F3. ( Dowód dla zbrojeń ścian powinien być przeprowadzony osobno).

Oznacza to, że przeciętna piwnica może być zabetonowana w przeciągu 2 godzin. Redukcja kosztów w stosunku do systemu tradycyjnego wynosi 50%.

Zawsze można uzyskać większą wysokość betonowania, zmniejszając odstępy między nośnikami.

Należy jednak uwzględnić zgięcia ścian między nośnikami. Można również betonować wykorzystując inne klasy konsystencji betonu, po uprzednim dopasowaniu obliczeń.

Dzięki dużej odporności na rozciąganie producent ścian zespolonych może znacznie ograniczyć prawdopodobieństwo pęknięć ścian.  Działanie sticksów na obszarze całej ściany zmniejsza ilość błędów produkcyjnych. Do tej pory nie nastąpiło ani jedno wyrwanie KAP-STEEL-WAWE.

Zdarzyło się jednak, że na wysokości 4m (!!!) płyta betonowa wygięła się między nośnikami,tworząc charakterystyczne wybrzuszenie.  

Jak należy obracać elementy ścian na wysokości?

Elementy ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE można transportować zarówno w pozycji leżącej jak i stojącej.

W obydwu przypadkach należy transport właściwie zabezpieczyć.

Dla elementów ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE przy grubości ściany powyżej 50cm zalecany jest transport w pozycji stojącej.

Elementy transportowane w pozycji leżącej do 4,5m można podnosić bez dodatkowych zabezpieczeń.

Przy większych rozmiarach należy przewidzieć dodatkowe punkty podnośne na powierzchni ściany.

Elementy transportowane w pozycji stojącej można podnosić przy pomocy kotwic montażowych.

 

 

 

Jak należy transportować elementy ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE?

 

Elementy ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE można transportować zarówno w pozycji leżącej jak i stojącej.

W obydwu przypadkach należy transport właściwie zabezpieczyć.

Dla elementów ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE przy grubości ściany powyżej 50cm zalecany jest transport w pozycji stojącej.

Elementy transportowane w pozycji leżącej do 4,5m można podnosić bez dodatkowych zabezpieczeń.

Przy większych rozmiarach należy przewidzieć dodatkowe punkty podnośne na powierzchni ściany.

Elementy transportowane w pozycji stojącej można podnosić przy pomocy kotwic montażowych.

Jak należy przesuwać elementy ścian zespolonych?

Przesuwanie elementów ścian zespolonych z KAP-STEEL-WAWE odbywa się tak samo jak w wypadku tradycyjnych systemów z kratownicami. Nie są potrzebne żadne dodatkowe metody zabezpieczające.

Należy zachować wszystkie znane środki bezpieczeństwa.