Wskazówki przy rozładunku

 

Do rozładunku KAP-STEEL-WAWE można użyć zwykłego wózka widłowego. Produkt ten jest przywożony na europaletach, z których każda waży około 600kg.

Dostawa następuje na adres podany przez odbiorcę. Czas rozładunku samochodu ciężarowego z 33 paletami wynosi około 1 godziny.

W trakcie rozładunku należy przestrzegać wszystkich ogólnie znanych zasad bezpieczeństwa.

Wszelkie uszkodzenia towaru należy natychmiast zgłosić firmie przewozowej i zaznaczyć na dowodzie dostawy. Późniejsze reklamacje nie będą uznane.

 

Sposób dostawy KAP-STEEL-WAWE

Dostawa odbywa się z reguły na europaletach. Przewozem zajmują się spedycje. Rozładunek odbywa się przy pomocy wózka widłowego i nie wymaga długiego czasu.

Każda paleta waży około 500-600kg. Ilość palet zależy od ich rozmiarów. Dokładne ilości są podane w cennikach.

KAP-STEEL-WAWE zapakowane są w paczkach po 30 szt. tak, aby ułatwić planowanie produkcji. W tym też celu na każdym nośniku umieszczono nazwę i rozmiar.

W trakcie pracy z paletami i paczkami należy uwzględnić powszechnie znane przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa. Z uwagi na szorstkie i niebezpieczne kanty KAP-STEEL-WAWE, należy w trakcie pracy używać rękawic ochronnych.

Jaki zapas KAP-STEEL-WAWE potrzebny jest w magazynie?

KAP-STEEL-WAWE produkowany jest we wszystkich rozmiarach do ścian o grubości od 18cm do 70cm. Niezależnie od warstwy betonu stosuje się tylko jeden typ nośnika dobrany wg grubości ściany.

Najczęściej używanym typem w ścianach zespolonych jest niebieski KAP-STEEL-WAWE. Dokładny podział następuje zatem na podstawie wymiaru ściany.

Zielony KAP-STEEL-WAWE stosowany jest przy wszystkich klasach ekspozycji, oprócz ścian z betonem nieotynkowanym. Wariant ten zamawiany jest przez producentów  w niewielkich ilościach.

KAP-STEEL-WAWE w wersji WU ( wytrzymuje napór wody do 5 bar ).

 

  

 

Ile miejsca potrzeba w magazynie do składowania KAP-STEEL-WAWE?

KAP-STEEL-WAWE dostarczane są do odbiorcy na europaletach. Każda paleta zajmuje około 1m².

Palet nie można składować jedna na drugiej bez dodatkowych zabezpieczeń.

W miarę możliwości powinny one być przechowywane w możliwie suchym miejscu, jak wszystkie przedmioty stalowe. Krótkotrwała wilgoć nie szkodzi produktowi, nawet jeśli na jego powierzchni pojawią się ślady rdzy. Sticks – pręty – wykonane ze stali szlachetnej są nierdzewne.

Zasadniczo jednak należy troszczyć się o zachowanie suchego środowiska w trakcie montażu elementów.

Podczas pracy zalecane jest przechowywanie w pobliżu miejsca montażu całej palety z nośnikami o jednym rozmiarze.

Zapotrzebowanie na miejsce w porównaniu do kratownic ( przykład: ściana o grubości 25 cm):

7 palet z KAP-STEEL-WAWE odpowiadają w przybliżeniu 24 tonom kratownic ( jedna dostawa samochodem ciężarowym).

Na KAP-STEEL-WAWE potrzebujemy 7m² miejsca, na uzbrojenia z kratownicami około 28m² .