Jak najprościej ustalić potrzebną ilość KAP-STEEL-WAWE?

 

Dzięki programowi firmy KAPPEMA można ustalić potrzebną ilość nośników. Zastosowanie systemu

CAD umożliwia dokładne określenie ilości potrzebnych elementów i ich wydrukowanie.

Ponadto wydruki te zawierają dane o pionowym i poziomym usytuowaniu KAP-STEEL-WAWE.

 

Program jest  w stanie określić wysokość nośników, taką jak grubość ściany, oraz ich typ (niebiski, zielony, czerwony). 

Wszystkie KAP-STEEL-WAWE są oznakowane, aby ułatwić prace budowlane i aby zapobiec pomyłkom.

 

Co należy uwzględnić w trakcie szalunku i mocowania?

Szalunek elementów ścian zespolonych musi by wykonany  z zachowaniem wszelkiej staranności, podobnie jak w systemach z użyciem kratownic.

Ułożenie KAP-STEEL-WAWE w elementach ścian zespolonych może przebiegać pionowo i poziomo, zależnie od sposobu ich transportu. 

W wypadku ułożenia w pozycji stojącej należy zwrócić uwag na fakt, aby obydwie płyty ścienne zostały równomiernie obciążone.

W razie ułożenia elementów w pozycji leżącej należy pamiętać o możliwie bliskim usytuowaniu podkładek drewnianych i innych elementów

zabezpieczających od nośnika. Podobnie jak w systemach z kratownicami może dojść do przegięć i zarysowań na powierzchni. 

Wszystkie ściany z KAP-STEEL-WAWE można składować zarówno w pozycji pionowej i poziomej.

W wypadku grubości ściany > 50cm zalecany jest transport elementów w pozycji stojącej.

 

Czy KAP-STEEL-WAWE należy montować przed czy po wylaniu mieszanki betonowej?

 

Obecnie firmy stosujące KAP-STEEL-WAWE stosują różne metody montażu: obydwa sposoby są możliwe.

Montaż przed betonowaniem:

Przy tym wariancie położenie KAP-STEEL-WAWE może być oznakowane w ławie przy pomocy lasera.

Ponadto nośniki można ułożyć z uwzględnieniem wstawionego już uzbrojenia. Na budowach stosuje się różne metody betonowania. W trakcie gwałtownego rozprowadzania betonu może nastąpić nieznaczne przesunięcie KAP-STEEL-WAWE w ławie.  Ręcznie sterowane maszyny zapewniają powolne i równomierne rozprowadzenie masy betonowej.

Montaż po betonowaniu:

Plusem tej metody jest możliwość dokładnego ułożenia KAP-STEEL-WAWE przy pomocy lasera, znakującego właściwe pozycje. Wariant ten jest preferowany gdy elementy są wąskie, aby uniknąć konieczności deptania po świeżym betonie.

W obydwu wariantach beton musi być zagęszczony po montażu KAP-STEEL-WAWE. Gęsta masa betonowa dobrze podtrzymuje usytuowanie nośników w odpowiedniej pozycji.

 

 

 

Jak usytuowane są KAP-STEEL-WAWE w ramach elementów montażowych?

 

Normalnie elementy montażowe zostają ustawione i uporządkowane przez program komputerowy na etapie planowania. Jeśli nie następuje to automatycznie, osoba przygotowująca produkcję ma możliwość odpowiedniej zmiany położenia.

W wypadku elementów przytwierdzonych z jednej strony należy pamiętać o tym, aby nie kolidowały z KAP-STEEL-WAWE.

W razie wgłębień należy nośniki tak ułożyć, aby uwzględnić minimalny odstęp w pokrywie betonowej w celu uniknięcia rdzewienia elementów stalowych.

KAP-STEEL-WAWE umożliwia w trakcie produkcji dostęp do poszczególnych płyt. Wynika to z faktu, że jest on ustawiony punktowo, inaczej niż kratownice, które muszą być montowane liniowo w kierunku działania siły napinania.

Fakt ten daje możliwość dodatkowego montowania systemów rur i przewodów w elementach budowlanych oraz zapobiega ich uszkodzeniu.

 

Jakie środki są konieczne w trakcie obracania płyty na drugą stronę?

Elementy ścian zespolonych zawierających wmontowane KAP-STEEL-WAWE należy stosować wg tych samych zasad, które obowiązują kratownice w systemach tradycyjnych. Opatentowany kształt końcówek prętów powoduje, że słupy uzbrojeń są przesuwane w bok, lub, jak w wypadku uzbrojenia takich jak maty, pręt dostosowuje się do niego, gdyż jest on delikatnie przymocowany do nośnika.   

Przed obróceniem płyty można wyjąć zamontowane już rury i przewody. Należy przy tym uwzględnić położenie KAP-STEL-WAWE.

W wypadku dobrze zaplanowanych prac, które są również niezbędne przy systemach z kratownicami, wykluczone są kolizje z elementami montażowymi po drugiej stronie.

Długość prętów KAP-STICKS determinuje grubość ściany. Jako, że są one produkowane z dokładnością do 1mm, daje to gwarancję zachowania prawidłowych wymiarów i utrzymania ich poniżej granicy tolerancji.

W trakcie obracania płyt przy pomocy maszyn (systemy próżniowe), elementy budowlane podnoszone są za pomocą specjalnego podnośnika, który chwyta za pręty i ustawia je na ramie urządzenia. 

 

 

Jak KAP-STEEL-WAWE jest składowany w trakcie produkcji?

 

Transport KAP-STEEL-WAWE odbywa się zasadniczo na paletach, które są ustawiane obok  miejsca pracy, przy którym nośnik poddawany jest obróbce.

Jeśli z braku miejsca nie jest to możliwe, na placu obróbki można ustawić podręczne paczki z KAP-STEEL-WAWE (30 szt.) z różnymi wymiarami. Paczki mają 22cm szerokości i 25cm długości. Paczki można układać jedna na drugą.

Do celów montażu układa się je na paletach i otwiera przed zamontowaniem.

 

 

Jak należy montować kotwice montażowe?

 

Firma KAPPEMA opracowała własny sposób montażu kotwic. Obecnie istnieją na rynku różnorodne systemy. Stosowanie kotwic montażowych – stojaków - nie wymaga dodatkowych środków pomocniczych, gdyż te używane są w pozycji stojącej.

W wypadku KAP-STEEL-WAWE zaleca się stosowanie kotwic montażowych, które można przesuwać nad nośnikiem. W tym celu firma KAPPEMA opracowała KAP-STICKY, sytuowany nad górną krawędzią KAP-STEEL-WAWE. Został on tak skonstruowany że po ustawieniu kotwicy montażowej znajduje się w centralnej części ściany i w ten sposób działa w obydwóch płytach. 

 

 

 

 

 

Czy KAP-STEEL-WAWE są widoczne na powierzchni?

 

NIE!!!

Pręty – KAP-Sticks – zostały tak przemyślane, aby miały na palecie możliwie najmniejszą powierzchnię styku. Wynika to z zakrzywienia pod niewielkim kątem i 6mm średnicy pręta. Powierzchnia styku zostaje przykryta cienką warstwą masy betonowej i dzięki temu pręty nie są widoczne na powierzchni, również po wielu latach. Aby zapobiec korozji elementów ściennych na powierzchni KAP-Sticks są wykonane ze stali szlachetnej. W wypadku konieczności zastosowania wyższych klas ekspozycji stosuje się stal o wyższej jakości.

Niebieski KAP-STEEL-WAWE stosuje się w klasach ekspozycji XC0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3.

Zielony KAP-STEEL-WAWE używa się w klasach ekspozycji, przy których nie są konieczne wysokie wymagania odnośnie powierzchni (beton nieotynkowany). W razie działania niektórych środków chemicznych może dojść do brązowych przebarwień na powierzchni. Ponieważ jednak stal szlachetna nie dopuszcza do zmiany wymiarów i pęcznienia elementów, nawet w tych sytuacjach nie ma niebezpieczeństwa pęknięć.Sytuacje takie są całkowicie wykluczone po zastosowaniu czerwonej KAP-STEEL-WAWE.   

 

 

 

 

W jakim kierunku należy montować KAP-STEEL-WAWE?

 

 

Przez zagięcie KAP-STEEL-WAWE pod kątem 90° powstaje konstrukcja o kształcie litery V. 

Aby zapobiec powstawaniu wolnych przestrzeni podczas betonowania ścian zespolonych, konieczne jest właściwe ułożenie KAP-STEEL-WAWE. Kształt V może być skierowany w każdą stronę, jedynie nie może „stać na głowie”, gdyż w tej sytuacji, podobnie jak w wypadku dachu, beton nie jest w stanie kompletnie wypełnić ściany zespolonej

 

Jakiej grubości muszą być płyty ścienne?

KAP-STEEL-WAWE odznacza się tym, że umożliwia zastosowanie płyt o tej samej grubości przy różnych pokrywach betonowych.

W wypadku obecnie dostępnych na rynku systemów kratownic, grubość płyt jest zależna od masy betonowej, rozmiarów zbrojenia i wsadu poniżej pasu dolnego kratownicy. W takiej sytuacji płyty ścienne mają grubość 5-7,5cm.

Przykład:

Nom c = 3,5cm

Zbrojenie podłużne, d = 10mm

Zbrojenie poprzeczne, d = 8mm

Pas dolny kratownicy, d = 6mm

Pad górny, min.  1,7 cm

Grubość płyty = 76mm 

Jeśli zbrojenie poprzeczne zostaje umieszczone w kratownicy, grubość płyty można zredukować do min. 58mm. Zwiększa to jednak nakład pracy.

KAP-Sticks z metalu szlachetnego działa na całą płytę i wiąże bardzo duży napór betonu. Dlatego nie ma konieczności ustalania minimalnej głębokości posadowienia. KAP-STEEL-WAWE jest tak skonstruowany, że między płytą i nośnikiem zostaje zachowany odstęp 5 cm jako miejsce na zbrojenie. KAP-STEEL-WAWE nie musi się znajdować nad prętami zbrojenia lecz może być umieszczony w odstępach między nimi. 

Z tego powodu Certyfikat przewiduje, że płyta betonowa ściany zespolonej ma grubość 55mm, niezależnie od warstwy masy betonowej, pod warunkiem zamontowania zbrojenia w betonie.

 

 

Jak należy montować KAP-STEEL-WAWE?

Ułożenie i ilość KAP-STEEL-WAWE zostaje ustalona w trakcie planowania produkcji. W dokumentach produkcyjnych podana jest dokładna pozycja nośników.

Obecnie produkt ten jest montowany manualnie, ale istnieją pierwsze projekty zautomatyzowania tej pracy. Przed usadowieniem należy KAP-STEEL-WAWE uzbroić. Betonowanie pierwszej płyty może nastąpić zarówno przed jak i po montażu.

-Najpierw układa się obok płyty pierwszą paczkę nośników w ilości 30 szt. Następnie należy je otworzyć, aby nie doszło do pomyłki typów i rozmiarów - każdy element jest dokładnie oznaczony.

-Następny etap: bierzemy do ręki kilka sztuk, drugą ręką zaginamy je pod kątem 90°, tworząc stabilną konstrukcję z trzema podpórkami. Teraz nośniki można ułożyć na oznaczonych miejscach, które są dokładnie obliczone. Na płycie można je zaznaczyć posługując się np. laserem.

Dla ułatwienia należy na początku ustawiać KAP-STEEL-WAWE w pozycji poziomej, następnie rząd w pozycji pionowej przy krawędzi płyty. Potem można równomiernie uzupełnić wolne miejsca. Należy pamiętać o zachowaniu minimalnych  odstępów krawędzi nośnika do krawędzi płyty i o zachowaniu przewidzianych luk i wgłębień.  

Wysokość bocznej ścianki: min. 30cm, maks. 32,5cm

Odstęp elementu od krawędzi dolnej: min. 5cm, maks. 20 cm

Odstępy przy wgłębieniach: min. Nom c

Odstępy krawędzi górnych: maks. 40cm

W trakcie montażu należy pamiętać, aby po zagięciu nie zmieniać pozycji KAP-STEEL-WAWE, a  

KAP-Sticks muszą być skierowane pionowo do płyty, gdyż przejmują one funkcję rozpórek. Inne

rozpórki nie są konieczne.   

KAP-STEEL-WAWE odznaczają się wysoką odpornością na wyrywanie i są niezależna od zastosowanego zbrojenia.  Pod nośnikiem nie musi być umieszczone  żelazne zbrojenie. Nie musi ono być również umieszczone w punkcie przecięcia zbrojenia podłużnego i poprzecznego.

Jeśli pozycja KAP-STEEL-WAWE przed betonowaniem zostanie zmieniona, należy pamiętać o tym, aby KAP-Sticks nie stykało się z prętami uzbrojenia. Zapobiega to przewracaniu się nośników.

Betonowanie ścian może mieć miejsce przed lub po montażu KAP-STEEL-WAWE. Potrząsanie płyt może spowodować nieznaczne przesunięcia elementów, które jednak nie stanowią żadnego zagrożenia.

Podczas prac z KAP-STEEL-WAWE należy zachować wszystkie znane środki ostrożności. Szczególnie ważne jest używanie rękawic roboczych, gdyż krawędzie produktu są w wielu miejscach ostre.