Jak należy montować KAP-STEEL-WAWE?

Ułożenie i ilość KAP-STEEL-WAWE zostaje ustalona w trakcie planowania produkcji. W dokumentach produkcyjnych podana jest dokładna pozycja nośników.

Obecnie produkt ten jest montowany manualnie, ale istnieją pierwsze projekty zautomatyzowania tej pracy. Przed usadowieniem należy KAP-STEEL-WAWE uzbroić. Betonowanie pierwszej płyty może nastąpić zarówno przed jak i po montażu.

-Najpierw układa się obok płyty pierwszą paczkę nośników w ilości 30 szt. Następnie należy je otworzyć, aby nie doszło do pomyłki typów i rozmiarów - każdy element jest dokładnie oznaczony.

-Następny etap: bierzemy do ręki kilka sztuk, drugą ręką zaginamy je pod kątem 90°, tworząc stabilną konstrukcję z trzema podpórkami. Teraz nośniki można ułożyć na oznaczonych miejscach, które są dokładnie obliczone. Na płycie można je zaznaczyć posługując się np. laserem.

Dla ułatwienia należy na początku ustawiać KAP-STEEL-WAWE w pozycji poziomej, następnie rząd w pozycji pionowej przy krawędzi płyty. Potem można równomiernie uzupełnić wolne miejsca. Należy pamiętać o zachowaniu minimalnych  odstępów krawędzi nośnika do krawędzi płyty i o zachowaniu przewidzianych luk i wgłębień.  

Wysokość bocznej ścianki: min. 30cm, maks. 32,5cm

Odstęp elementu od krawędzi dolnej: min. 5cm, maks. 20 cm

Odstępy przy wgłębieniach: min. Nom c

Odstępy krawędzi górnych: maks. 40cm

W trakcie montażu należy pamiętać, aby po zagięciu nie zmieniać pozycji KAP-STEEL-WAWE, a  

KAP-Sticks muszą być skierowane pionowo do płyty, gdyż przejmują one funkcję rozpórek. Inne

rozpórki nie są konieczne.   

KAP-STEEL-WAWE odznaczają się wysoką odpornością na wyrywanie i są niezależna od zastosowanego zbrojenia.  Pod nośnikiem nie musi być umieszczone  żelazne zbrojenie. Nie musi ono być również umieszczone w punkcie przecięcia zbrojenia podłużnego i poprzecznego.

Jeśli pozycja KAP-STEEL-WAWE przed betonowaniem zostanie zmieniona, należy pamiętać o tym, aby KAP-Sticks nie stykało się z prętami uzbrojenia. Zapobiega to przewracaniu się nośników.

Betonowanie ścian może mieć miejsce przed lub po montażu KAP-STEEL-WAWE. Potrząsanie płyt może spowodować nieznaczne przesunięcia elementów, które jednak nie stanowią żadnego zagrożenia.

Podczas prac z KAP-STEEL-WAWE należy zachować wszystkie znane środki ostrożności. Szczególnie ważne jest używanie rękawic roboczych, gdyż krawędzie produktu są w wielu miejscach ostre.

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha