Jak szybko można zalać betonem elementy ścian z KAP-STEEL-WAWE?

Podobnie jak w wypadku wszystkich innych systemów ścian zespolonych dostępnych na rynku,szybkość betonowania zależy od ilości łączników między płytami  oraz od hydrostatycznego naporu betonu, którego wielkość uzależniona jest od wysokości i konsystencji.

W razie stosowania do ścian zespolonych systemów z kratownicami przyjmuje się z reguły szybkość betonowania w wymiarze 80cm / godzinę. W razie normalnych ścian piwnicznych stanowi to minimalny nakład czasu 3 godzin, co jest równoznaczne z bardzo wysokimi kosztami montażu.

Gęstsze ułożenie kratownic skraca czas pracy, zwiększa jednak koszty materiału.

KAP-STEEL-WAWE  poprzez opatentowane pręty działają w obrębie całej ściany i są w stanie niwelować znacznie wyższe siły. W trakcie testów przeprowadzonych dla potrzeb zezwolenia, nie można było wyciągnąć pręta z betonu. Bardziej zawodna jest stal. 

Przy uwzględnieniu wszystkich czynników amortyzacyjnych w trakcie obliczania współczynnika bezpieczeństwa otrzymano wartość w wysokości 9,5KN. Na jeden KAP-STEEL-WAWE przypada: 28,5KN. Po uwzględnieniu odstępów w kierunku poziomym i pionowym można obliczyć możliwie największą wysokość betonowania.   Przy maksymalnym odstępie nośników jest to 1,40 m na godzinę przy konsystencji F3. ( Dowód dla zbrojeń ścian powinien być przeprowadzony osobno).

Oznacza to, że przeciętna piwnica może być zabetonowana w przeciągu 2 godzin. Redukcja kosztów w stosunku do systemu tradycyjnego wynosi 50%.

Zawsze można uzyskać większą wysokość betonowania, zmniejszając odstępy między nośnikami.

Należy jednak uwzględnić zgięcia ścian między nośnikami. Można również betonować wykorzystując inne klasy konsystencji betonu, po uprzednim dopasowaniu obliczeń.

Dzięki dużej odporności na rozciąganie producent ścian zespolonych może znacznie ograniczyć prawdopodobieństwo pęknięć ścian.  Działanie sticksów na obszarze całej ściany zmniejsza ilość błędów produkcyjnych. Do tej pory nie nastąpiło ani jedno wyrwanie KAP-STEEL-WAWE.

Zdarzyło się jednak, że na wysokości 4m (!!!) płyta betonowa wygięła się między nośnikami,tworząc charakterystyczne wybrzuszenie.  

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha