Jaka jest zależność między grubością ścian a warstwą betonu?

Zgodnie z Zezwoleniem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBT) - do ścian zespolonych z KAP-STEL-WAWE przewidziano grubość płyty o wymiarze 55mm.

Ponieważ jednak ułożenie uzbrojenia nie pozostaje w żadnym związku z KAP-STEEL-WAWE, płyty ścian powinny przekraczać wartość 55mm tylko wtedy, gdy pręty uzbrojenia w płytach ściennych wystają z betonu.

Przy pokrywie betonowej o grubości 35mm (część zewnętrzna budowli), uzbrojenie podłużne d=10mm i uzbrojenie poprzeczne d=8mm, wystarcza grubość płyty o grubości 55mm.

W takim wypadku nośnik musi się znajdować w przestrzeni między słupami uzbrojenia.

W wypadku użycia kratownicy budowlanej należy przyjąć jej minimalną grubość jako 76mm. Jeśli uzbrojenie poprzeczne zostanie zamontowane z kratownicą należy przyjąć 58mm.

Jeśli istnieje konieczność zastosowania grubszych warstw betonowych, można w takim wypadku wyprodukować KAP-STEEL-WAWE z innymi odstępami między końcówką pręta i krawędzią nośnika

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha