Jaką siłę poprzeczną wytrzyma ściana z KAP-STEEL-WAWE?

 

Zgodnie z zezwoleniem Z-15.2-295 – Prefabrykat płyty ściennej z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA, możliwa jest jedynie produkcja ścian bez zbrojenia poprzecznego. Jednak siłę poprzeczną można wyliczyć na podstawie statycznego przekroju betonu.

Dla ułatwienia obliczeń udostępniliśmy naszym klientom formularz w formie tabeli Excel.

Dla przykładu można przyjąć następujące wartości:

Ściana piwnicy, C25/30 XC4, zamocowana na górze i na dole, grubość ściany 25cm, nom c 3,5cm:

Maksymalna wysokość 4,30m z piaskiem, średniej gęstości, okrągły

Maksymalna wysokość 5,10m ze żwirem bez piasku

Maksymalna wysokość 3,80m z średnio utwardzoną gliną

Maksymalna wysokość 4,60m z szutrem naturalnym

Ścianka oporowa C25/30 XC4, mocowana na dole, grubość ściany 30cm, nom c 3,5cm, kąt stoku naturalnego 15°, parcie ziemi w spoczynku:

Maks. wysokość 2,60m z piaskiem, średnia gęstość, okrągły

Maks. wysokość 3,40m ze żwirem bez piasku

Maks. wysokość 2,10m z średnio utwardzoną gliną

Maks. wysokość 2,90m z szutrem naturalnym 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha