Produkty

KAP-STEEL-WAWE

Stahl-Welle 3-D

 

 

Produkt

 to technologia, będąca uosobieniem prostoty!

KAP-STEEL-WAWE wykonany jest  z materiałów metalowych z zachowaniem precyzji geometrycznej. Produkt, w połączeniu z prętem ze stali szlachetnej, jest w stanie zniwelować działanie znacznej siły rozciągania, pokonać siłę ścinającą i zabezpieczyć przyczepność fug. Gwarantuje on skuteczną ochronę przed bardzo dużym naporem mieszanki betonowej. Fachowiec rozpozna bez trudu techniczne i ekonomiczne możliwości KAP-Steel-Wave. Produkowany jest on w wielu rozmiarach do ścian o grubości od 18cm do 70cm.

Dlatego też ściany zespolone uzbrojone w ten produkt znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w budownictwie wodnym jako fundament warstwowy, ale też na terenach zagrożonych lawinami.

Istotna różnica:

W powszechnie stosowanych systemach ścian zespolonych kratownica umieszczana jest na warstwie zbrojeniowej, która musi być pokryta betonem.

Z tego powodu wynika konieczność stosowania różnych typów siatek zbrojeniowych w zależności od grubości stropów betonowych. Kap-Steel-Wawe można używać bez względu na ilość i grubość mieszanki betonowej, gdyż nie ma on żadnego związku z rozmiarem warstwy zbrojeniowej.   

Dla zniwelowania wszystkich działających sił w trakcie betonowania konieczna jest minimalna warstwa betonu o grubości przynajmniej 17mm od strony wewnętrznej.

Ponieważ pręty wykonane ze stali szlachetnej, będące częścią Kap-Steel-Wawe, wiążą całą warstwę szalunkową, wystarcza pokrywa szalunkowa o grubości 5,5 cm bez względu na grubość masy betonowej. Dodatkowa korzyść to możliwość zniwelowania większych obciążeń w trakcie betonowania ściany. Technologia ta gwarantuje redukcję ciężaru ścian zespolonych o 25 % i umożliwia szybsze wykonanie prac na placu budowy. Pęknięcia betonu to przeszłość!

 

Korzyści:

Dla producenta:

- dostawa na europaletach i możliwość łatwego rozładunku przy pomocy wózka widłowego;

- oszczędność miejsca w trakcie ich przechowywania i prosty montaż;

- bez konieczności jakiejkolwiek obróbki Kap-Steel-Wawe przed montażem; 

- szybki i prosty montaż Kap-Steel-Wawe przed lub po wylaniu betonu;

- jednakowe grubości ścian dzięki kształtowi prętów;

- możliwość redukcji grubości szalunku do 5cm, bez względu na grubość stropu betonowego;

- jednakowa wysokość Kap-Steel-Wawe dla każdej ściany;

- znaczne ułatwienie montażu przewodów instalacyjnych dzięki łatwemu dostępowi do warstw szalunkowych;

- całkowita eliminacja pęknięć ścian betonowych dzięki właściwościom technicznym Kap-Steel-Wawe

 

Na budowie:

- zachowanie dokładnych wymiarów ścian;

- redukcja ciężaru dzięki dobrze dopasowanym warstwom stropowym – pośredni skutek to zmniejszenie kosztów kontuzji wśród pracowników, powstałych w trakcie montażu;

- zwiększenie o 80% ( w porównaniu z systemem kratownic) tempa prac na budowie;

- prostszy montaż, gdyż ewentualne przecięcia Kap-Steel-Wawe w trakcie prac instalacyjnych nie stanowią problemu technicznego;

-  możliwość przesunięć poprzecznych instalacji w ścianach; 

- skuteczne niwelowanie ciężaru zbrojenia na stykach dzięki opatentowanemu systemowi KAPPEMA

 ( zabezpieczenia na wypadek trzęsienia ziemi );

 

Zezwolenia i certyfikaty:

Kap-Steel-Wawe dopuszczone są do obrotu przez OIB (Austriacki Instytut Techniki Budowlanej) w ścianach zespolonych o grubości od 16cm do 100cm na terenie całej Europy.

Numer zezwolenia: ETA-15/022 z 02.07.2015.

 

 

Ochrona środowiska:

 

Przez mniejsze zastosowanie stali w Kap-Steel-Wawe w porównaniu do tradycyjnego systemu kratownic następuje znacząca redukcja CO₂ (nawet do 40%).

 

 

 

Download - Kalkulacje porównawcze

Zielone pola można dowolnie zmienić.

 

 

 

KAP-ISO-WAWE

Produkt:
to technologia będąca uosobieniem prostoty!

KAP-ISO-WAWE wykonany jest z precyzyjnie przygotowanych materiałów z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (TWS). W połączeniu z prętami z TWS jest on w stanie niwelować znaczne siły naporu, pokonywać siłę tnącą, jak też zabezpieczać spoiny fugowe. Kap-Iso-Wawe umieszczany jest w dokładnie uformowanych elementach izolacyjnych. Zapewnia to stałe usytuowanie produktu i minimalizuje możliwość powstawania mostków termicznych.

Podobnie jak Kap-Steel-Wawe jest on w stanie zniwelować i wytrzymać duży napór warstwy betonowej. Fachowiec odkryje natychmiast możliwości techniczne i ekonomiczne produktu.

Przewidziany jest on do ścian o grubości 30cm , 35cm, 40cm, 45cm i 50cm.

Istotna różnica:

W wypadku tradycyjnych systemów ścian zespolonych z izolacją cieplną usytuowaną wewnątrz ściany, siatka budowlana przechodzi przez warstwę izolacyjną. Skutkiem tego jest powstanie dużych mostków termicznych. Użycie materiału TWS umożliwia uniknięcie mostków termicznych i tym samym poprawę wartości współczynnika przenikalności cieplnej całej konstrukcji o 10%. Przy użyciu warstwy izolacyjnej o grubości 20cm można osiągnąć wartości wielkości 0,15 W/m²K.

Aby zredukować nakład pracy przy montażu materiału izolacyjnego, firma Kappema rozwinęła różne techniczne udoskonalenia. I tak np. materiał izolacyjny może być przygotowany w zakładzie z wykorzystaniem odpowiedniej maszyny tnącej. Można też użyć materiał izolacyjny przygotowany przez firmę Kappema.

 

Korzyści:

Dla producenta:

- dostawa na europaletach i możliwość łatwego rozładunku przy pomocy wózka widłowego;

- oszczędność miejsca w trakcie ich przechowywania i prosty montaż;

- bez konieczności jakiejkolwiek obróbki Kap-Iso-Wawe przed montażem;

- szybki i prosty montaż Kap-Iso-Wawe wraz z materiałem izolacyjnym;

- jednakowe grubości ścian dzięki kształtowi prętów;

- montaż ułożonej wewnątrz warstwy zbrojeniowej jest ułatwiony przez odstępy wyznaczone przez otwory w falach;

- możliwość redukcji grubości szalunku do 5cm, bez względu na grubość stropu betonowego;

- jednakowa wysokość Kap-Iso-Wawe dla każdej ściany;

- znaczne ułatwienie montażu instalacji dzięki łatwemu dostępowi do warstw szalunkowych;

- całkowita eliminacja pęknięć ścian betonowych dzięki właściwościom technicznym Kap-Iso-Wawe;

Na budowie:

- brak mostków termicznych;

- zachowanie dokładnych wymiarów ścian;

- redukcja ciężaru dzięki dobrze dopasowanym warstwom stropowym – pośredni skutek to zmniejszenie kosztów kontuzji wśród pracowników w trakcie montażu;

- zwiększenie o 80% ( w porównaniu z systemem kratownic budowlanych) tempa prac na budowie;

- prostszy montaż, gdyż ewentualne przecięcia Kap-Steel-Wawe w trakcie prac instalacyjnych nie stanowią problemu technicznego;

-  możliwość przesunięć poprzecznych instalacji w ścianach;

- skuteczne niwelowanie ciężaru zbrojenia na stykach dzięki opatentowanemu systemowi KAPPEMA;

Ochrona środowiska:

Dzięki poprawie właściwości izolacyjnych i tym samym zwiększeniu skuteczności materiału izolacyjnego można zredukować zużycie opału w budynku o około 10%. Poza tym przy produkcji Kap-Iso-Wawe powstaje znacznie mniej CO₂ niż przy innych systemach ściennych z metalowymi łącznikami.  

 

 

 

 


KAP-Thermo-WAWE

Produkt: 

Bazą tego produktu jest niezwykle skuteczny i popularny Kap-Steel-Wawe. Ten sam kształt, ale ze stali szlachetnej. Znajduje zastosowanie w elementach sandwiczowych.

W chwili obecnej Uniwersytet w Kaiserslautern przeprowadza testy konieczne dla dopuszczenia produktu do obrotu na terenie Niemiec. 

Korzyści: 

Produkcja:

- znaczne oszczędności miejsca w magazynie, gdyż dla każdej warstwy izolacyjnej istnieje tylko jeden rozmiar;

- szybki i prosty montaż dzięki systemowi otworów w płycie izolacyjnej; 

- brak konieczności wsuwania zbrojenia do otworów, gdyż siły działające na konstrukcję są niwelowane przez pręty;

  W chwili obecnej jest to najtańsza na rynku metoda mocowania płyt sandwiczowych.

 

 

 

 

 

KAP-ELO eingebautKAP- ELO:

Przedstawienie problemu w zakładzie i na budowie:

W chwili obecnej do wypełnienia większych otworów i wyżłobień stosuje się drewno i beton zbrojony włóknem szklanym. Obydwa sposoby są bardzo czasochłonne i kłopotliwe. Do tego wypełnienia z  betonem zbrojonym włóknem szklanym są podatne na pęknięcia. Zastosowanie drewna jest częstym powodem zróżnicowanej grubości ścian. Na budowie obydwa systemy muszą być wsparte dużą ilością drewna, gdyż w przeciwnym razie nie ma możliwości zniwelowania naporu warstwy betonowej, co może powodować deformacje.

Opatentowane KAP-ELO to najnowszy produkt w firmie KAPPEMA, który jest rozwiązaniem wszystkich wymienionych wyżej problemów.  Produkcja może przygotować pierwszą i drugą stronę szalunku przy pomocy tradycyjnych metod (łącznie ze zbrojeniem i betonowaniem).

Produkt z metalu szlachetnego z wywierconym otworem jest tak przemyślany, że może być bez problemu przymocowany za pomocą opatentowanych uchwytów do szalunku w odstępie 2,5cm. Następnie KAP-ELO wnika do jeszcze miękkiego betonu i sytuuje się w pozycji środkowej.

KAP-ELLO jest produktem wyjątkowo stabilnym. Masy betonu wydostające się na zewnątrz przez wywiercone otwory stanowią podkład do zaszpachlowania wybrzuszeń.

KAP-ELO może być stosowane w ścianach zespolonych jako sposób mocowania płyt nośnych z warstwą materiału izolacyjnego. 

W chwili obecnej firma KAPPEMA pracuje nad rozwiązaniem tego typu z wyeliminowaniem mostków termicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha