Czy KAP-STEEL-WAWE może być stosowane jako zbrojenie scalające?

 

 

Zgodnie z zezwoleniem Z-15.2-295 – Prefabrykat płyty ściennej z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA, KAP-sticks mogą być stosowane do przenoszenia posuwu w fugach wg DIN 1045:2008-08, rozdział 10.3.6 lub DIN EN 1992-1-1:2011-01 z DIN EN 1992-1-1:2013-04NA, rozdział 6.2.5.

Dla ułatwienia obliczeń udostępniliśmy naszym klientom formularz w formie tabeli Excel.

Program wylicza ilość KAP-STEEL-WAWE na m² i na tej podstawie podaje średnią wartość.

Dodatkowo zostaje uwzględniona chropawość fug od strony wewnętrznej płyt ściennych.

Przejmuje ona dużą część sił posuwu, podobnie jak w systemach z kratownicami.  

Jeśli dane się nie zgadzają z wynikiem obliczeń, należy zwiększyć ilość i gęstość elementów zbrojenia. Można to zrobić przez gęstsze ułożenie KAP-STEEL-WAWE lub przez zwiększenie ilości zbrojeń lub kratownic.

Z reguły jednak można określić siłę działającą na fugi, gdy podana jest wartość siły poprzecznej.

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha