Czy KAP-STEEL-WAWE jest dopuszczona do obrotu na terenie Niemiec?

 

 

Dla KAP-STEEL-WAWE wydano zezwolenie DIBT – Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.

Dokładna nazwa brzmi: Z-15.2-295, Prefabrykat płyty ściennej  z elementami zbrojeniowymi ze stali firmy KAPPEMA.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy 13-go sierpnia 2011. Obecnie obowiązujące zezwolenie jest ważne do 13.08.2016.

Zgodnie z w/w certyfikatem firma KAPPEMA podlega regularnej kontroli produktów, w trakcie której sprawdzane są dane techniczne. Ponadto produkcja nośników podlega surowej kontroli jakości, której celem jest zapewnienie niezawodnych produktów.

W chwili obecnej jest złożony wniosek o ETA (european technical approval) - europejska aprobata techniczna).

 

 

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha