Stopka redakcyjna

 
   

Kappema GmbH

   

Holzhausen 2

   

83317 Teisendorf

     

Telefon:

 

+49 (8803) 630020

(Außenstelle Peissenberg)

Fax:

 

+49 (8803) 630028

(Außenstelle Peissenberg)

E-Mail:

 

office@kappema.com

Strona internetowa:

 

www.kappema.com

     

Prezes:

 

Peter Bauernschmid

Pierwszy prezes:

 

Erich Kastner

     

REJESTR HANDLOWY TS N°

NIP UNIJNY

NUMER PODATKOWY:

 

HRB 17545

DE 8148 19207

163/130/10248

 

© Wszystkie teksty, treści i zdjęcia, są własnością FIRMY Kappema GmbH, chyba, że podano inaczej.

 

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

 

1.Treść oferty w Internecie:

Autor nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość przedstawionych informacji. Wszelkie roszczenia w stosunku do autora strony, dotyczące szkód materialnych i niematerialnych, powstałych na skutek korzystania lub niekorzystania z przedstawionych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić umyślnego lub rażąco nieuważnego błędu. Wszystkie oferty są otwarte i nie są wiążące.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania przedstawionej oferty oraz do jej tymczasowego zawieszania.

 

2. Przekierowania i linki:

W wypadku bezpośrednich i pośrednich przekierowań na inne strony internetowe (hiperlinki), znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności autora, tylko wtedy można mówić o odpowiedzialności prawnej, gdy autor posiada informacje dotyczące treści i dysponuje technicznymi możliwościami, aby zablokować ich używanie.  

Autor oświadcza tym samym, że w momencie sytuowania linków, nie znajdowały się na przekierowanych stronach żadne nielegalne treści. Na informacje, które pojawią się na nich w przyszłości, nie ma on żadnego wpływu.

Dlatego też autor dystansuje się wyraźnie od treści znajdujących się pod przekierowaniami i linkami podanych stron internetowych, zmienionych po ich opublikowaniu. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno wszystkich odnośników, znajdujących się w ofercie internetowej, jak też wpisów na forach dyskusyjnych, księgach gości, listach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach zbioru informacji i danych, do których dostęp mają użytkownicy z zewnątrz.

Za treści nielegalne, błędne i niekompletne, jak też za szkody powstałe z ich powodu, odpowiada wyłącznie właściciel strony przekierowanej.

 

3. Prawo autorskie i znaki towarowe:

 Autor dołożył wszelkich starań, aby uwzględnić prawa autorskie wszystkich użytych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, użył również własne zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, nie wymagające licencji.

Wszystkie marki i chronione znaki towarowe użyte w ofercie internetowej podlegają bez ograniczeń przepisom prawa autorskiego i przepisom Ustawy o ochronie znaków towarowych.   Copyright stron opublikowanych należy wyłącznie do ich autora.

Zabronione jest powielanie i używanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

 

 

4. Ochrona danych.

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobistych lub firmowych (adresy e-mailowe, nazwiska, adresy) ma ona charakter wyłącznie dobrowolny.

Korzystanie z wszystkich oferowanych usług jest również możliwe bez podania danych osobistych lub pod pseudonimem.

Zabronione jest korzystanie z wszystkich danych podanych przez osoby korzystające w impressum (stopce redakcyjnej) do przesłania informacji innych, niż to jest zawarte w pytaniu. Zastrzega się możliwość podjęcia kroków prawnych przeciw osobom wysyłającym spam na podane adresy e-mailowe.

 

5. Skuteczność prawna niniejszego ograniczenia odpowiedzialności.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej. Jeśli jej pewne treści lub poszczególne sformułowania nie są całkowicie zgodne z obowiązującym stanem prawnym pozostaje to bez skutku dla pozostałych informacji.

 

 

 

 

Wyślij zapytanie, oddzwonimy

captcha